Innovatie

Proces

Binnen Gemeente Amsterdam zijn er talrijke processen die de realisatie van projecten mogelijk maken tegen een afgewogen impact op de omgeving.  Hieronder vallen zaken als uitvoerbaarheid, veiligheid, geluidsoverlast, bodembescherming en bereikbaarheid. Stadsingenieurs kan als sparringpartner deelnemen aan initiatieven om deze processen te optimaliseren.

Product

Stadsingenieurs werkt aan het verbeteren van bestaande producten en het ontwikkelen van nieuwe producten die het gebruik van de infrastructuur ten goede komen. Dit zijn niet alleen producten die in de standaardsituatie ingezet worden, maar ook in situaties die tijdelijk anders zijn vanwege een project in uitvoering.

Techniek

Stadsingenieurs kan worden geconsulteerd om mee te denken met technische toepassingen die bijdragen aan een verbeterde duurzaamheid, lagere kosten of minder overlast. Denk hierbij aan het hergebruik van wissels die vrijkomen na een herinrichting, of de inzet van elektrisch materieel.