Diensten

Stadsingenieurs levert diverse diensten op het gebied van integraal projectmanagement gericht op infrastructurele projecten binnen de stad Amsterdam en omstreken.

Het raakvlak tussen projecten, verkeersmodaliteiten en de rest van de omgeving impliceert de aanwezigheid van verschillende belanghebbenden. Wij hebben de kennis en ervaring in huis om uw werkzaamheden optimaal in te passen in de openbare ruimte, met de minste impact voor omgeving en openbaar vervoer. Het succes van uw project ligt voor een groot deel in een transparante afstemming tussen de diverse stakeholders, welke Stadsingenieurs voor uw project kan verzorgen.

Onze expertise ligt bij het openbaar vervoer binnen Amsterdam. Niet alleen de aanwezigheid van een tram- of busbaan kan een specifieke projectaanpak vereisen, ook de impact voor reizigers, omwonenden en ondernemers kan zorgen voor extra randvoorwaarden bij de uitvoering van uw project.

Advisering bij de tenderfase van grote projecten

Technische advisering openbaar vervoer

BLVC-plan

VICTOR

Vertegenwoordiging WIOR

WLS- en TBGN-procedure

Projectmanagement

Omgevingsmanagement

Uitvoeringsopdrachten