Mobiliteit lijn

Stad en mobiliteit

Stadsingenieurs levert diverse diensten op het gebied van integraal projectmanagement gericht op infrastructurele projecten binnen de stad Amsterdam en omstreken. Van tijdelijke of permanente aanpassingen aan een tram- of bushalte tot spraakmakende projecten met grote impact op het openbaar vervoer, verkeer en de omgeving. Met onze kennis en ervaring weten we uw werkzaamheden optimaal in te passen binnen de openbare ruimte, met de kleinst mogelijke hinder voor de omgeving.

Wat hebben wij in huis

Stadsingenieurs levert diverse diensten op het gebied van integraal projectmanagement gericht op infrastructurele projecten binnen de stad Amsterdam en omstreken.

Het raakvlak tussen projecten, verkeersmodaliteiten en de rest van de omgeving impliceert de aanwezigheid van verschillende belanghebbenden. Wij hebben de kennis en ervaring in huis om uw werkzaamheden optimaal in te passen in de openbare ruimte, met de minste impact voor omgeving en openbaar vervoer. Het succes van uw project ligt voor een groot deel in een transparante afstemming tussen de diverse stakeholders, welke Stadsingenieurs voor uw project kan verzorgen.

Onze expertise ligt bij het openbaar vervoer binnen Amsterdam. Niet alleen de aanwezigheid van een tram- of busbaan kan een specifieke projectaanpak vereisen, ook de impact voor reizigers, omwonenden en ondernemers kan zorgen voor extra randvoorwaarden bij de uitvoering van uw project.

Engineering

Stadsingenieurs is dé specialist op het gebied van traminfrastructuur in binnenstedelijke gebieden en in staat een compleet engineeringpakket te realiseren voor aanpassingen of uitbreidingen van bestaande traminfrastructuur.

Innovatie

Stadsingenieurs kan worden geconsulteerd om mee te denken met technische toepassingen die bijdragen aan een verbeterde duurzaamheid, lagere kosten of minder overlast. Denk hierbij aan het hergebruik van wissels die vrijkomen na een herinrichting, of de inzet van elektrisch materieel.

Even voorstellen

Contact

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op, we denken graag mee en gaan geen uitdaging uit de weg!

Stadsingenieurs BV
Entrada 100
1114 AA Amsterdam- Duivendrecht
info@stadsingenieurs.com

    Verzenden